Lindarna blommar

Nu blommar äntligen lindarna (Tilia cordata) vid skolan. Det finns cirka 25 stycken lindar vid Gula Skolan i Fristad, som ligger i närheten av min bikupa.
 
Bin och andra insekter besöker gärna blommorna, som ger rikligt med nektar. Linden har låg halt av pollen på grund av att pollenet faller ur de nedåt hängande blommorna i trädet.
 
Hade jag haft ett fullskaligt bisamhälle nu, så hade jag kunnat sätta på en skattlåda på kupan och sedan skördat lindhonung.
Lindhonung är en blomspecifik sorthonung av nektar från lind. Smaken från honungen är extra smakrik, frisk, mintaktig och aromatisk.
 
Den honung jag har hittills (2 ramar) kommer jag att spara till bina i vinter så att de har något att äta då.
Men nästa år så....
 
 
Lindblommor
 
 

Kommentera här: