Barn och bin - Bee Nice

Jag har haft fullt denna termin med att göra mitt examensarbete som handlar om att ta fram ett utbildningsmaterial för barn i årskurs 4-6 om pollinatörer, deras livsmiljö, biologisk mångfald, vad vi själva kan göra och om honungsbin.
Detta material kommer att presenteras för barnen i årskurs 4 på Gula Skolan i Fristad den 21 maj under pollineringsveckan. Det ska bli så kul och spännande. Skolan kommer även under veckan så bivänliga växter, bygga insektshotell och så vidare för att uppmärksamma pollineringsveckan. Blir jättekul.
Jag ska även presentera materialet för mina klasskamrater när jag gör min examination.
 

Kommentera här: